Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og LC har i fællesskab udarbejdet procesværktøj og skabelon til årshjul og skoleplan til ledelser og TR’ere til det fælles arbejde med implementering af den ny arbejdstidsaftale. Materialet er sendt ud til både alle ledelser og alle tillidsrepræsentanter.    

Materialet støtter op på gennemgange af aftalen for tillidsrepræsentanterne på det statslige område på Uddannelsesforbundets kurser og informationsmøder.

Materialet vil være en hjælp til den fælles proces om arbejdstidsaftalen, som skal gennemføres på alle skoler. For nogle skoler med henblik på at tage arbejdstidsaftalen i brug fra 1. januar 2022, hvor en opgaveoversigt skal udleveres til lærerne fem uger før. For de øvrige skoler med henblik på en arbejdstidsaftale 1. august 2022 - også her med krav om udlevering af en opgaveoversigt til lærerne fem uger før normperiodens start.