Hvis der bliver konstateret et tilfælde af COVID-19 hos en ansat eller elev på en skole, er det jævnfør myndighedernes retningslinjer, ledelsens ansvar at afgøre, om skolen skal lukke ned.
Det er ikke i alle situationer nødvendigt at lukke skolen helt ned. 

Retningslinjer for håndtering af smitteudbrud

Hvis en fra personalet, en elev eller en kursist er smittet med corona, skal vedkommende hjemsendes. Men det er ikke nok til, at det regnes som smitteudbrud.
Der er først tale om et smitteudbrud, hvis flere kursister og medarbejdere, som ikke har været i nærkontakt, bliver smittet.
Da råder Sundhedsstyrelsen til, at man udvider kredsen af, hvem der skal testes og hjemsendes. Det er ledelsen ansvar at afgøre, hvad der skal ske i disse tilfælde. 


Hvis der bliver konstateret smittet på jeres skole, som kan betyde, at skolen lukker ned, opfordrer vi jer til at kontakte sekretariatet.

Følg op på retningslinjerne

Smittetilfælde og faren for smittetilfælde kan skabe utryghed på arbejdspladsen. Når kolleger er angste og bekymrede i forhold til COVID-19, er det vigtigt at følge op og sikre, at retningslinjerne følges.

Både de gældende vejledninger fra centralt hold og jeres lokale retningslinjer bør løbende være genstand for drøftelse og handling på skolen.

Du bør som tillidsrepræsentant orientere ledelsen om kollegernes bekymringer og om retningslinjer, som eventuelt ikke følges korrekt. I et samarbejde med dig og kollegerne skal ledelsen håndtere dette.

Retningslinjerne og vejledningerne fra Sundhedsstyrelsen og breve fra Undervisningsministeriet om, hvordan skoler skal håndtere COVID-19, efter at nedlukning og nødberedskab er ophævet, har vi samlet på hjemmesiden: Coronavirus/­COVID-19

Brug materialet som afsæt, når du taler med medlemmer, som er bekymrede, og når du henvender dig til din ledelse om håndteringen af spørgsmål om COVID-19 på jeres arbejdsplads.

Anmeld som arbejdsskade

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at kolleger, som måtte være blevet syge med COVID-19 efter at have været i forbindelse med smittede på arbejdet, bør anmelde dette som en arbejdsskade.

Er du opmærksom på kolleger, hvor det kan være tilfældet, kan du henvende dig til sekretariatet for rådgivning i forhold til anmeldelsen.

Formanden mødes med ministeriet

Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan, mødes med ministeriet og repræsentanter fra skoleområderne hver uge i de såkaldte sektorpartnerskabsmøder. Her vil hun bringe de henvendelser og bekymringer videre, som Uddannelsesforbundet modtager om lokal håndtering af COVID-19.