Med kort varsel aflyste FOAS et planlagt forhandlingsmøde med Uddannelsesforbundet midt i november. Baggrunden var, at FOAS insisterer på, at alle arbejdstidsmæssige sikringer skal fjernes. Det betyder, at de ønsker, at alle aftaler om arbejdstid inklusive forberedelsestiden alene kan aftales direkte mellem den enkelte medarbejder og arbejdsgiveren. Dette har Uddannelsesforbundet afvist.

Uddannelsesforbundet ser på situationen med stor alvor, og derfor er tillidsrepræsentanterne på området indkaldt til et møde for at drøfte sagen.

FOAS ønsker ikke at begynde forhandlingerne for det almene område, oplysningsforbund og daghøjskoler, før sprogcenterområdet er afklaret.