Skal jeg fortælle ledelsen, at jeg er medlem af Uddannelsesforbundet? Det spørgsmål har Uddannelsesforbundets medarbejdere fået, efter at der blev udsigt til en storkonflikt i april.

Og det simple svar er: ”nej, du skal ikke fortælle ledelsen, om du er medlem af Uddannelsesforbundet.”

Ledelsen må godt spørge de ansatte, om de er medlemmer af Uddannelsesforbundet, men som medlem af et fagforbund såsom Uddannelsesforbundet, har du ikke pligt til at svare.

Det er heller ikke din opgave som tillidsrepræsentant at oplyse ledelsen om, hvem af dine kolleger som er konfliktomfattet. Oplysninger om medlemskab af en faglig organisation er personfølsomme oplysninger, derfor kan du som TR ikke videregive oplysninger om, hvem der er medlemmer af Uddannelsesforbundet.

Det, ledelsen kan gøre, for at finde ud af, hvem der er omfattet af konflikten, er, at give et passende varsel til at melde tilbage, hvis man ikke er omfattet af konflikten – på den måde bliver det ikke-medlemmernes opgave, at melde tilbage til ledelsen.

Ledelsen skal liste  lockoutramte

Det er ledelsens opgave at melde klart ud omkring hvilket arbejde, der er omfattet af lockoutvarslet, og hvilket arbejde der er undtaget.

På produktionsskoleområdet og på ungdomsskoleområdet har arbejdsgiver formuleret undtagelser i lockoutvarslet, som rejser en del tvivl. Det er ledelsens opgave at være klare omkring, hvilket arbejde og hvilke ansatte disse undtagelser gælder for.

Hvis der ikke er klarhed om, hvem eller hvilket arbejde der er omfattet af og undtaget fra lockoutvarslet, skal du kontakte sekretariatet. Bed din ledelse om en skriftlig melding, og send den ind til sekretariatet.