Uddannelsesforbundet har en grænseaftale med en række andre forbund. Den betyder, at andre forbund ikke organiserer medlemmer på Uddannelsesforbundets områder, og at Uddannelsesforbundet tilsvarende respekterer de andre forbunds områder.

Grænseaftalerne sikrer, at den organisation, som har forhandlingsretten på et område, også har medlemmerne. Dermed står de faglige organisationer stærkere – både i lokale og centrale forhandlinger med arbejdsgiverne.  

Erhvervsskolelærere hører ikke til hos DLF

Alle lærere på EUD bør derfor være medlemmer af Uddannelsesforbundet (på nær når de underviser på de akademiske områder). Det gælder også lærere, som for eksempel underviser på 10. klasse og er ansat på EUD. De hører til i Uddannelsesforbundet og ikke i Danmarks Lærerforening. Det er de to fagforeninger enige om. Derfor er Danmarks Lærerforening klar til at udmelde disse lærere, når de arbejder på Uddannelsesforbundets områder. Tilsvarende udmelder Uddannelsesforbundet medlemmer, der for eksempel arbejder i folkeskolen.

Undgå fejlorganisationer

De samme spilleregler gælder på uddannelses øvrige områder. Kolleger, som er medlemmer hos andre faglige organisationer, bør melde sig ind i Uddannelsesforbundet og ud af faglige organisationer, som de ved en fejl er er organiseret hos. Spillereglerne gælder alle organisationer i FTF og i LO.

Uddannelsesforbundet kan hjælpe dig i kontakten til andre faglige organisationer om at få alle dine kolleger rigtigt organiseret. Kontakt sekretariatet for bistand.