Du har måske allerede bemærket det. Måske ikke. Uanset. Fremover kommer du helt til sikkert til det.

For godt nok træder fusionen mellem HL og Uddannelsesforbundet officielt først i kraft 1. juli, men HL’ernes tillidsrepræsentanter er allerede begyndt at blande sig med tillidsrepræsentanter fra Uddannelsesforbundet på forbundets temadage og øvrige faglige arrangementer.

Eksempelvis afholder Uddannelsesforbundet det årlige temakursus for alle tillidsrepræsentanter på Hotel Svendborg 23.-25. maj med værktøjer til forbedring af TR´ernes handlemuligheder som tema.

Og i år er der ny rekord i antallet af deltagere – over 200. Det skyldes dels stigende interesse fra forbundets eksisterende tillidsrepræsentanter, dels at tillidsrepræsentanter fra Handelsskolernes Lærerforbund deltager, hvorfor det har været nødvendigt at oprette en venteliste.

Ny måde at være TR’er på

HL har i alt omkring 1.250 medlemmer som blandt andet arbejder på EUD, HHX og som ledere på handelsskolerne.

HL’s tillidsrepræsentanter skal vænne sig til at udøve deres tillidshverv med en lokal forening som platform. Derfor håber jeg, at der tages godt imod dem – ikke mindst i det regionale samarbejde – og at de får masser af gode råd og støtte, opfordrer formanden for HL, Christoffer Jørgensen.

På flere EUD-skoler arbejder Uddannelsesforbundets tillidsrepræsentanter allerede sammen med HL’s. På erhvervsskolerne skal HL’s tillidsrepræsentanter derfor indgå i eksisterende foreninger.

Medlemmernes arbejdsvilkår er med få undtagelser helt identiske med dem, som lærerne på erhvervsskolerne har.

På de rene merkantile skoler skal de først selv oprette nye foreninger, som skal indgå i regionale samarbejder.