De regionale møder om OK18 er for alle tillidsrepræsentanter, der repræsenterer overenskomstansatte i ungdomsskoler, på sprogcentre, VUC, produktionsskoler, AMU eller tjenestemandslignende lærere/vejledere på EUD.

Møderne starter kl. 13.00 og slutter kl. 16.00.

Tilmeld dig her

Den 25. januar 2018 - Aarhus - Aarhus Tech
Den 26. januar 2018 - Odense - Syddansk Erhvervsskole
Den 29. januar 2018 - København - TEC
Den 30. januar 2018 - Aalborg - Tech College Aalborg

Hjælp dine kolleger

TR er medlemmernes naturlige samlingspunkt, og det er naturligt, at medlemmer spørger dig om forhandlingsforløbet og den aktuelle udvikling. Hold dig orienteret på vores hjemmeside: www.uddannelsesforbundet.dk/okatten, som bliver opdateret løbende. Hvis der er noget konkret, som du skal forberede medlemmerne på, skriver vi til dig.

Vi kan få brug for din viden

Vi har et godt videns grundlag bl.a. fra medlemsundersøgelse fra foråret 2017, men vi kan også få brug for at stille specifikke spørgsmål. Hvis vi har brug for at trække på din viden, vil vi ofte have brug for et hurtigt svar. I nogle situationer betyder det, at vi skriver en mail til dig og i andre situationer ringer vi til dig.