Med udgangen af november 2018 har de virksomhedsoverdragede medlemmer på VUC og produktionsskoler fået besked om virksomhedsoverdragelsen til de nye FGU-institutioner.

Forbundets medlemsafdeling har brug for hurtigst muligt at få registreret, hvem der er overdraget, så det kan sikres, at vi kan kommunikere direkte med de overdragne medlemmer.

Vi vil bede jer formidle følgende link til medlemmerne med henblik på at give besked om ændringen af ansættelsesforhold pr. 1. august 2019.

Bliver du overdraget til FGU

Ændring af medlemskab pr. 1. august 2019