Der er aftalt en stigning på 1,5 procent for det statslige område samt de private områder, der følger den statslige regulering. Samtidigt er der aftalt et såkaldt privatlønsværn, som kan bevirke, at lønstigningen alligevel ikke bliver helt så stor.

Hvorvidt privatlønsværnet giver en negativ regulering eller ej afhænger af en særlig beregning baseret på tal fra Danmarks Statistik. Talmaterialet er ikke til rådighed endnu, og beregningen forventes tidligst i løbet januar 2018.
Tallene i løntabellerne gælder derfor i første omgang kun i december og januar.

Lønnen gælder for december og januar

Hvis der kommer en negativ regulering, vil den gælde for lønnen fremadrettet. Skolerne skal altså ikke vente med at regulere lønnen til den endelige reguleringsprocent er kendt. De skal udmønte den nu kendte løn fra december og så evt. sætte lønnen ned igen, når den endelige reguleringsprocent kommer. Sker det, gør vi opmærksom på det, og der vil blive lavet nye løntabeller.

Der er ikke derudover aftalt flere lønreguleringer i denne overenskomstperiode, der løber til april 2018.

Se løntabellerne

AMUEUDVUC (AVU, FVU og ordblindeundervisning)Produktionsskoler, lærereProduktionsskoler, ledereErhvervsakademierDesignskolerMaritime uddannelserSKTOplysningsforbund og daghøjskole, lærere (FOAS’ almene)
Oplysningsforbund og daghøjskole, ledere (FOAS’ almene)
Private sprogcentre, lærere (FOAS’ Sprogcentre)
Private sprogcentre, ledere (FOAS’ Sprogcentre)
Folkeoplysning, lærere
Folkeoplysning, ledere

Løntabellerne bliver rettet, hvis beregning af privatlønsværnet giver ændringer.