Uddannelsesforbundet har brug for tillidsrepræsentanternes vurdering af status og synspunkter på deres vilkår og arbejde som tillidsrepræsentant. Derfor er der fredag d. 6. januar sendt et spørgeskema ud til alle tillidsrepræsentanter i foreningerne og sektionerne. Du kan også deltage i undersøgelsen nederst på siden.

Undersøgelsens resultat indgår i et arbejde med at beskrive og vurdere forbundets indsats over for TR’ere og medlemmer og fagforeningers og klubbers indsats over for medlemmer - set i forhold ressourceforbruget. Arbejdet udføres af en arbejdsgruppe, der er nedsat af hovedbestyrelsen: Arbejdsgruppen om undersøgelse af vægtningen af indsatsen mellem forbundet og foreningerne/sektionerne.

Fristen for svar er fredag den 13. januar. Svarene er anonyme.

Vi håber, at alle har tid til at udfylde og mulighed for at udfylde skemaet. Det tager kun få minutter. Svarene er vigtige for Uddannelsesforbundets arbejde.