Regeringens Ekspertudvalg om overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelse barsler med deres anbefalinger i uge 9. Stefan Herman, der er formand for Ekspertudvalget, har udtalt, at en af de ting, han vil anbefale, er et kompetenceløft af de lærere, der underviser på overgangsforløb, herunder produktionsskolerne.

Uddannelsesforbundet vil gerne sikre, at dette kompetenceløft tager udgangspunkt i og understøtter skoleformens særkende og styrke, nemlig de praksisbaserede og individuelt tilrettelagte forløb og tilpasses det behov, lærerne møder i hverdagen. Derfor har vi udsendt en spørgeskemaundersøgelse til alle vores medlemmer på produktionsskolerne, som skal bidrage til en aktuel dokumentation af behovet på skolerne.

For at få den mest nuancerede viden, er en høj besvarelsesprocent vigtigt. Vi håber derfor, at I vil opfordre jeres kolleger, der ikke allerede har svaret, til at bruge de ca. 15 min. besvarelsen tager, og besvare skemaet hurtigst muligt.

Deltag i undersøgelse