Som et led i opfølgningen på det politiske papir om arbejdstid (Bilag 4) fra O.15, afholdt KL og Lærernes Centralorganisation i november 2016 seks regionale dialogmøder om arbejdstid.
 
Møderne blev faciliteret af Rambøll/Attractor. I forlængelse af møderne har Rambøll/Attractor samlet en række tilfældigt udvalgte eksempler samt referater fra møderne. KL og Lærernes Centralorganisation har ikke været involveret i udvælgelsen af eksemplerne, som er optrykt i den form, de er givet på møderne.
 
Det samlede materiale fremgår af rapporten ”Dialogmøder om arbejdstid lokale eksempler”, som vedlægges til inspiration for det videre lokale arbejde.