I henhold til aftalen om Kompetenceudvikling kan fondens midler bruges til individuel kompetenceudvikling for ansatte under CFU’s forhandlingsområde.
Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne, at SU (eller et udvalg for kompetenceudvikling, hvor både medarbejdere og ledelse er repræsenteret) på de enkelte arbejdspladser har lavet en kompetencestrategi og at de medarbejdere, der får støtte fra Kompetencefonden, får støtten på baggrund af en udviklingsplan, som medarbejder og den leder, vedkommende holder MUS med, har udformet skriftligt i fællesskab.

Sæt kompetencemidler på dagsorden
Vi opfordrer derfor tillidsrepræsentanterne til at sørge for, at spørgsmålet om brug af kompetencemidler bliver sat på dagsordenen i SU, hvis ikke ledelsen gør det. På de arbejdspladser, der er for små til, at der skal oprettes SU, må tillidsrepræsentanterne eller talsmændene sørge for at spørge ledelsen om disse midler.