Det planlagte orienteringsmøde om regeringsudspillet er for alle tillidsrepræsentanter ved produktionsskoler, VUC’er, ungdomsskoler, daghøjskoler og folkeoplysning samt ledere på de berørte skoler.

Det foregår

  • Tid: 16. maj kl. 10-16
  • Sted: Vartov, Farvergade 27, 1463 København K
  • Tilmeldingsfrist: 8. maj

Til orienteringsmødet vil formand Hanne Pontoppidan om formiddagen orientere om regeringsudspillet og de mulige fremtidige scenarier for jeres skoler og uddannelsesområder. Desuden vil hun orientere om Uddannelsesforbundets arbejde i forhold til den politiske proces, der pågår og er pågået siden den 28.02. Der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål og drøfte anbefalingerne mv.

Om eftermiddagen vil der være områdeopdelte møder, hvor der vil blive lejlighed til at drøfte de mere områdespecifikke spørgsmål.

Skulle der den 16. maj fortsat ikke foreligge et regeringsudspil, aflyses mødet.