På seks regionale møder fordelt over landet, har over 2000 lærere, ledere og forvaltningsfolk fra folkeskoler, kommunale sprogcentre og ungdomsskoler evalueret arbejdstidspapiret (bilag 4) fra OK15.
Møderne havde Lærernes Centralorganisation og Kommunernes Landsforening som værter. Derfor indledte og afsluttede både formanden og næstformand for KLs løn- og personaleudvalg Michaels Ziegler eller Steen Christiansen og LCs formand Anders Bondo Christensen møderne.

Brug anbefalinger fra arbejdstidspapiret

Uddannelsesforbundets formand Hanne Pontoppidan deltog på møderne og fik dette indtryk:

 - Jeg var glad for, at KL og vi i LC var enige om og kunne melde klart ud, at det papir om arbejdstid, som vi aftalte ved OK15, er vigtigt og bør anvendes af ledelser og tillidsrepræsentanter, når de drøfter og forhandler arbejdstid. Både når det handler om planlægning, tilrettelæggelse og opgørelse af arbejdstid. Der var en klar opfordring til at komme i gang med at bruge arbejdstidspapirets anbefalinger, hvor det ikke er sket endnu, siger Hanne Pontoppidan.

Dialog og erfaringsudveksling

En del af møderne blev brugt til dialog mellem deltagerne om erfaringer med planlægning, tilrettelæggelse og opgørelse af arbejdstid og om arbejdstidspapirets betydning for kvalitet i undervisningen, et godt arbejdsmiljø og den sociale kapital på skolerne.
Fra Uddannelsesforbundet deltog tillidsrepræsentanter fra ungdomsskoler og kommunale sprogcentre, som har arbejdstidsregler, der svarer til folkeskolens. Uddannelsesforbundets formand Hanne Pontoppidan ser følgende tendenser fra de seks regionale møder:
 
- Jeg hæftede jeg mig ved, at der mange steder er indgået egentlige aftaler eller forpligtende forståelser om arbejdstid. Det har haft væsentlig betydning for, at lærerne kan gennemføre god undervisning. Arbejdsmiljøet har det efter lov 409 tydeligvis stadig rigtigt dårligt mange steder. Nogle steder tager man heldigvis bolden op og indgår i tæt og forpligtende dialog mellem ledere tillidsrepræsentanter og forvaltninger og finder løsninger bl.a. via aftaler, siger Hanne Pontoppidan.

Det sidste møde fandt sted mandag den 14. november i Herning med over 450 deltagere.