Medlemsundersøgelser og undersøgelser blandt tillidsrepræsentanter i Uddannelsesforbundet har vist, at mange medlemmer ikke finder opgørelsen af arbejdstid ved normperiodens afslutning retvisende. Arbejdsgiverne har ansvaret for at arbejdstid opgøres korrekt. Hvis ikke arbejdstiden er korrekt opgjort, risikerer medlemmerne at blive snydt for overtidsbetaling.

LÆS MERE