Efter en gennemgribende omlægning er Uddannelsesforbundets hjemmeside blevet mere enkel i både design og struktur, så det er lettere at få et overblik og finde informationer. Og besøger du siden fra en mobil eller en tablet, vil indholdet automatisk tilpasse sig, så det vil være lige så let at finde informationer og læse tekster på mobil enhed.

Nye elektroniske håndbøger

Særligt for tillidsvalgte er der sket ændringer. Indhold til tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter er målrettet og samlet her (under fanen tillidsvalgte i topbjælken), og blandt andet er der udviklet nye elektroniske håndbøger med relevante regler, anbefalinger, aftaler og lovgivning. Materialet er inddelt emnevis og kan bruges som opslagsværk i rollen som tillidsvalgt.
Tanken er, at håndbøgerne løbende skal udvikles med nye aktuelle og vigtige materialer og tilpasses så brugervenligheden er bedst mulig. 

Find tillidsrepræsentanten

På den nye hjemmeside har vi videreført muligheden for at finde kontaktoplysninger på tillidsrepræsentanter. På tillidsrepræsentanter bliver vist en mailadresse, på foreningsformænd bliver også telefonnummer og hjemmeside-adresse vist.  Som noget nyt bliver data hentet fra vores medlemssystem, og der kan risikere at være enkelte fejl i visningen. Skriv derfor gerne en mail til info@uddannelsesforbundet.dk, hvis du er anført forkert, så sørger vi for at rette fejlen.

TR-posten i nye klæder

I forlængelse af den nye hjemmeside vil nyhedsbrevene til medlemmer og tillidsrepræsentanter også ændre udseende. TR-posten vil stadig udkomme hver mandag og Medlemsposten hver anden tirsdag, men indholdet vil blive præsenteret på en ny måde, så det er lettere at få et overblik over indholdet.