TR-håndbog

I håndbogen finder du materiale, du kan bruge i dit hverv som tillidsrepræsentant. Du skal først vælge ansættelsessted og dernæst emne. Under de enkelte emner er indholdet opdelt i forskellige indholdstyper som vejledninger, værktøjer, love og aftaler.