Nyt til tillidsrepræsentanter

Du kan sortere nyheder til tillidsvalgte efter emner og dato.

Nyhedstype
Emneord
Måned
År
17.05.2022
  • TR-info

Undervisning af flygtninge fra Ukraine

Ansættes nye kolleger som følge af undervisningstilbud til voksne og unge flygtninge fra Ukraine, skal de ansættes på samme vilkår som andre af Uddannelsesforbundets medlemmer.

17.05.2022
  • TR-info

Dette er vigtigt lige nu i forhold til arbejdstidsaftalen

Uanset om du er TR på en skole, der skal arbejde efter en ny arbejdstidsaftale for første gang efter sommerferien, eller om du skal i gang med år 2, så læs her, hvad du skal være opmærksom på netop på dette tidspunkt af året.

08.04.2022
  • TR-info

Ny GDPR-aftale for TR’er i kommunerne

Du skal kunne arbejde sikkert og fortroligt, når du bruger arbejdsgiverens IT-udstyr til dit TR-arbejde. Det præciseres i ny standardaftale, som KL og fagforeningerne i Forhandlingsfællesskabet har indgået.

05.04.2022
  • TR-info

Medlemmerne kan møde de ukrainske flygtninge på flere typer af uddannelsessteder

Krigen i Ukraine betyder, at et meget stort antal flygtninge nu og i den kommende tid kommer til Danmark. Vær opmærksom på, at det også kan få betydning for dit arbejde som tillidsvalgt.

08.03.2022
  • TR-info

Vi indsamler viden om arbejdstid på det kommunale område

Både de kommunale sprogcentre og ungdomsskolerne er nu overgået til den nye arbejdstidsaftale - A20. Uddannelsesforbundets sekretariat indsamler viden og følger implementeringen af A20. Som kommunal TR kan du give dine erfaringer videre.

04.03.2022
  • TR-info

Ny vejledning til cirkulæret for kvotatimelærere på erhvervsuddannelser

Vejledningen præciserer, at uddannelsesinstitutionerne ikke bør øge brugen af timelærere, men sigte efter fastansættelser. Det sker efter drøftelser mellem Uddannelsesforbundet, LC og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

17.02.2022
  • TR-info

Materiale til kolleger som ikke er med i Uddannelsesforbundet

Få tilsendt pjecer, som du kan give til de kolleger, som enten er fejlorganiserede eller slet ikke medlem af et fagforbund. Der er en række særlige pjecer for både forenings- og sektionsområdet.

07.02.2022
  • TR-info

GDPR: Tjek modtageren en ekstra gang

Mails sendt til forkerte modtagere er et af de hyppigste brud på persondatasikkerheden. Tjek derfor modtageradressen en ekstra gang, især når du skriver med eller om dine medlemmer.

07.02.2022
  • TR-info

Få opgjort hjemmearbejdet korrekt

Arbejdstiden skal opgøres hver tredje måned på de statslige og kommunale uddannelsessteder, der hvor arbejdstidsaftalerne er trådt i kraft. Tjek om dine kolleger har brug for hjælp til at få opgjort deres selvtilrettelagte arbejdstid og deres hjemmearbejde.

07.02.2022
  • TR-info

Uenighed med arbejdsgiverne om seniorbonus på statens område

Sagen ender med en fagligvoldgift. Arbejdsgiverens fortolkning af seniorbonussen gælder indtil der kommer en afgørelse i staten. Husk at informere dine medlemmer, som bliver berørt.