Nyt til tillidsrepræsentanter

Du kan sortere nyheder til tillidsvalgte efter emner og dato.

Nyhedstype
Emneord
Måned
År
15.11.2022
  • TR-info

Få styr på reglerne ved masseafskedigelser

Vær opmærksom på, at større fyringsrunder kan være omfattet om lov om masseafskedigelser. Loven kan komme i brug på institutioner med mere end 20 ansatte.

31.10.2022
  • TR-info

Alle større virksomheder skal have deres egen whistleblower-ordning 

Uddannelsesinstitutioner, kommuner og private virksomheder på over 50 ansatte skal have oprettet en whistleblower-ordning om et år. Se hvor du kan få information, hvis din arbejdsgiver ikke har etableret den lovpligtige ordning. Mindre private virksomheder kan benytte en fælles ordning.

04.10.2022
  • TR-info

Lønnen er steget på de offentlige områder

Den 1. oktober bliver lønnen reguleret for ansatte i kommuner, på de statslige arbejdspladser og for privatansatte på almene virksomhedsoverenskomster.

09.08.2022
  • TR-info

Tid til at gøre arbejdstiden op fra det afsluttede skoleår  

Hvis normperioden på din skole er skoleåret, er det tid til, at ledelsen skal udlevere den samlede opgørelse af lærernes præsterede tid.

09.08.2022
  • TR-info

Nye kolleger skal med i Uddannelsesforbundet

Gør nyansatte opmærksom på fordelene ved Uddannelsesforbundet og hjælp dem med at blive meldt ind. Du kan få sparring og hjælp til at få organiseret dine nye kolleger i sekretariatet.

14.06.2022
  • TR-info

År 2 med ny arbejdstidsaftale – ungdomsskoler og sprogcentre i kommunerne

Alle ungdomsskoler og en del kommunale sprogcentre med skoleåret som normperiode tager 1. august hul på år 2 med A20-aftalen. Læs, hvad du som TR skal have styr på op til sommerferien.

14.06.2022
  • TR-info

Arbejdstidsaftalen træder i kraft på de sidste statslige skoler til august

Et stort antal erhvervsskoler, AMU-centre, FGU’er, og VUC’er med skoleåret 22-23 som normperiode starter nu op på første år med den ny arbejdstidsaftale for lærerne i staten. Læs, hvad der er vigtigt at få på plads for dig som tillidsrepræsentant.

30.05.2022
  • TR-info

Hav fokus på den præsterede arbejdstid og nye opgaveoversigter i ungdomsskoler og på sprogcentre

En del af de kommunale sprogcentre og ungdomsskolerne skal til august tage hul på år 2 med den nye arbejdstidsaftale. Som TR skal du have øje for at få opgjort de enkelte læreres arbejdstid fra det seneste skoleår. Du skal også være med til at sikre brugbare opgaveoversigter.

30.05.2022
  • TR-info

Opgaveoversigterne skal være klar om knap en måned

Lærerne på EUD, AMU, VUC og FGU, som overgår til nye arbejdstidsaftaler til august, skal have udleveret deres opgaveoversigter senest den 27. juni.

17.05.2022
  • TR-info

Ny aftale for pensionister på statens område

Der træder en ny aftale træder i kraft 1. juni. Kontakt Uddannelsesforbundets sekretariat, hvis der ansættes pensionister på EUD, AMU, VUC og FGU.