Tidslinje

Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse drøfter temaer til medlemsdebat
Medlemsdebat og kravindsamling
Udtagelse af overenskomstkrav til OK24 på repræsentantskabsmøde
Udveksling af overenskomst krav med arbejdsgivere
Overenskomstforhandlinger