Melodi: “O tannenbaum”, tysk folkemelodi.
Tekst: Nis P. Jørgensen.

 

Vort forbund er en blandet flok
af alt fra bog til tommestok,
fra ledelse til arbejdsmand,
fra overalt i dette land.
Et underviser-fællesskab,
en uundværlig samfunds-stab,
der kan “klæ’ på” og vise vej,
og tør at engagere sig.

Som lærer er man sig bevidst
at gi’ elever og kursist
en sikker hånd mod det, de vil,
som lyst og evner passer til.
Med kvalitet og viden bag,
så folk fra alle samfundslag
ka’ modta’ det, som vi ka’ gi’
og noget de kan ha’ det i.

Som del af et politisk spil
er det med spænding vi ser til,
når årligt stats-instanserne
jonglerer med finanserne.
Det er for os det store gys
når “penge-loven” ska’ fornys.
Vi ved, når det går op og ned
at kvaliteten følger med.

Så’ klart af største vigtighed,
at vi står fast og holder ved.
Et fællesskab, der vil og kan.
Et fællesskab, der ved hvordan
at undervisning bærer frugt
og bli’r et samfunds-stærkt produkt,
hvor læring sker i perspektiv
til fritids- og familieliv.

Vor styrke er, vi favner bredt.
Fra arbejdstøj til jakkesæt.
Med rødder i vort sammenhold
så bli’r effekten mangefold.
Vi svinger fagets fane kækt
med faglig indsigt og respekt,
til kamp for det, vi ved og kan,
til gavn for folk og lærerstand.