Nyheder

Du kan sortere Uddannelsesforbundets nyheder efter indholdstyper, emner og dato.

Nyhedstype
Emneord
Måned
År
07.02.2022
  • TR-info

Uenighed med arbejdsgiverne om seniorbonus på statens område

Sagen ender med en fagligvoldgift. Arbejdsgiverens fortolkning af seniorbonussen gælder indtil der kommer en afgørelse i staten. Husk at informere dine medlemmer, som bliver berørt.

31.01.2022
  • Værd at vide

Søg nu om 25.000 kr. til uddannelse og kompetenceløft

En ny ansøgningsrunde begynder 1. februar i Den Statslige Kompetencefond. Som ansat på AMU, FGU, VUC, erhvervsskoler og erhvervsakademier har du mulighed for at få penge. De kan bruges til en række uddannelsesforløb, som er forhåndsgodkendt, Du kan også forsøge at få penge til at gå andre veje.

25.01.2022
  • Værd at vide

Landsretsdom giver ikke mulighed for at søge erstatning efter OK13

Østre Landsret har ikke givet LC medhold i en sag om fristen for at dokumentere aftalt spil mellem regeringen og arbejdsgiverne om lærernes arbejdstid ved OK13. Heller ikke selv om LC har argumenteret for, at der kom ny viden i sagen. Dommen blokerer for at søge erstatning til de lockoutede lærere og vejledere.

13.01.2022
  • Vi mener

Ny rapport: Flere anbragte unge vælger en forberedende uddannelse

Mange flere anbragte unge begynder på en forberedende uddannelse. Det gælder især FGU, som 20 procent af de anbragte unge nu er i gang med, viser ny rapport.

11.01.2022
  • TR-info

Det skal du sikre, hvis din skole har fået en ny arbejdstidsaftale

Selv om skolen er overgået til en ny arbejdstidsaftale, skal du som tillidsrepræsentant fortsat bruge din indflydelse til at sikre, at opgaveoversigterne er brugbare og arbejdstiden opgøres korrekt

11.01.2022
  • TR-info

Det skal du sikre, hvis din skole får arbejdstidsaftale fra august 2022

Arbejder du på en statslig uddannelsesinstitution, der skal overgå til en ny arbejdstidsaftale efter sommerferien, så skal du som tillidsrepræsentant sammen med ledelsen i gang med forarbejdet til aftalen.

07.01.2022
  • TR-info

Revideret SU-aftale på statslige arbejdspladser efter OK21

SU-aftalen præciserer nu de opgaver, som samarbejdsudvalget har på arbejdspladsen. Desuden fremgår det nu tydeligere, at ledelsen er forpligtet til at informere medarbejdernes repræsentanter om udbud og genudbud af arbejdsopgaver.

15.12.2021
  • Vi mener

Forbund undsiger minister: Stigning i kursister på danskuddannelse burde have været meget større

Ifølge udlændinge- og integrationsministeriet er der sket en stigning i antallet af selvforsørgede kursister, der går til danskuddannelse på landets sprogcentre, efter at brugerbetalingen blev afskaffet. Men ser man på aktiviteten, fra inden deltagerbetalingen blev indført, er der faktisk sket et fald.

07.12.2021
  • Vi mener

Regeringen vil have flere unge i uddannelse eller job: Men det går den helt gale vej, viser nye tal

Der er optaget en tredjedel færre elever på den forberedende grunduddannelse (FGU) i 2021 end året før, viser nye tal. Og det er en katastrofe, idet FGU har til opgave at hjælpe de 50.000 unge, som står uden job eller uddannelse.

06.12.2021
  • Vi mener

Ny finanslov: Tocifrede millionbeløb til VUC og FGU

75 millioner kroner til FGU og 37 til VUC. Der er tocifrede millionbeløb til både FGU og VUC i finanslovsaftalen for 2022.