Nyheder

Du kan sortere Uddannelsesforbundets nyheder efter indholdstyper, emner og dato.

Nyhedstype
Emneord
Måned
År
14.08.2017
  • Værd at vide

Kort forberedelsestid er lærernes største udfordring

Intet ligger lærerne mere på sinde end at hjælpe deres elever med at udvikle sig. Men der er især én barriere for, at lærerne kan indfri det mål – nemlig den afgrænsede tid de har til at forberede sig.

09.08.2017
  • Vi mener

FGU må ikke blive for ufleksibel

Når regeringen samler seks forberedende uddannelser til én, er det helt afgørende, at der er bredde og fleksibilitet nok i tilbuddet, understreger Hanne Pontoppidan, før at forhandlingerne om tilbuddet genoptages på Christiansborg.

01.08.2017
  • Vi mener

Dannelsen klemt i jagten på erhvervs-kompetencer

Hvis uddannelserne for enøjet bliver rettet mod, hvad erhvervslivet formodes at efterspørge, risikerer vi, at der ikke kommer hele mennesker ud af skolerne, advarer Uddannelsesforbundet i forbindelse med årets Sorø-møde.

03.07.2017
  • Værd at vide

Fagforbund aflægger musketered forud for OK18

Ingen forbund vil blive efterladt. Det har 51 medlemsorganisationer taget hinanden i ed på forud for næste års overenskomstforhandlinger på det kommunale og regionale område. Uddannelsesforbundet er iblandt dem.

03.07.2017
  • Værd at vide

Politiets blokade får støtte fra Uddannelsesforbundet

Staten vil ikke gøre politi-kadetter til tjenestemænd, men spise dem af med en overenskomst, som ikke giver dem ret til at strejke.

30.06.2017
  • Værd at vide

Uddannelsesforbundet lander overenskomst med A2B

Lærernes fagforbund og det private sprogcenterfirma A2B er efter længere tids forhandlinger blevet enige om en overenskomst.

26.06.2017
  • Nyt om faget

Nye tal for EUD adresserer ikke frafaldsproblemet

Uddannelsesforbundet vurderer, at ministeriets nye rapport om frafaldet på EUD rejser lige så mange spørgsmål, som den besvarer.

26.06.2017
  • Nyt om faget

Tilfredshed med elever og samarbejde med skoler

Den første årlige landsdækkende måling af virksomhedernes tilfredshed er gennemført og viser en generel tilfredshed med både elever og samarbejdet med erhvervsskoler.

26.06.2017
  • Vi mener

Ferie bør være en menneskeret

Det bør være en menneskeret af og til at kunne gå på ferie og lade op. Det gælder måske især de hundredvis af flygtninge, der grundet lovgivningen ikke har det. Ikke mindst deres børn rammes, mener Uddannelsesforbundet.

20.06.2017
  • Værd at vide

Nye kontingentsatser til august

Kontingentet til Uddannelsesforbundet normaliseres til august, hvor alle er færdige med at betale konfliktkontingent og låneafdrag.