Nyheder

Du kan sortere Uddannelsesforbundets nyheder efter indholdstyper, emner og dato.

Nyhedstype
Emneord
Måned
År
26.06.2017
  • Nyt om faget

Nye tal for EUD adresserer ikke frafaldsproblemet

Uddannelsesforbundet vurderer, at ministeriets nye rapport om frafaldet på EUD rejser lige så mange spørgsmål, som den besvarer.

26.06.2017
  • Nyt om faget

Tilfredshed med elever og samarbejde med skoler

Den første årlige landsdækkende måling af virksomhedernes tilfredshed er gennemført og viser en generel tilfredshed med både elever og samarbejdet med erhvervsskoler.

26.06.2017
  • Vi mener

Ferie bør være en menneskeret

Det bør være en menneskeret af og til at kunne gå på ferie og lade op. Det gælder måske især de hundredvis af flygtninge, der grundet lovgivningen ikke har det. Ikke mindst deres børn rammes, mener Uddannelsesforbundet.

20.06.2017
  • Værd at vide

Nye kontingentsatser til august

Kontingentet til Uddannelsesforbundet normaliseres til august, hvor alle er færdige med at betale konfliktkontingent og låneafdrag.

19.06.2017
  • Værd at vide

Aftale om FGU lader vente på sig

Der har på det seneste været en række politiske forhandlinger om den Forberedende Grunduddannelse. Men det står nu klart, at der ikke bliver en politisk aftale på denne side af sommeren.

17.06.2017
  • Værd at vide

EUD-elever: Inddrag os i digitalisering

Elever på erhvervsskolerne oplever, at digitaliseringen af undervisningen er fyldt med forhindringer. Det handler blandt andet om digitale indkøb er forfejlet, manglende kendskab til at udnytte digitaliseringen, og at eleverne ikke bliver inddraget.

15.06.2017
  • Værd at vide

Skal man uddanne sig for samfundet eller sin egen skyld?

Skal unge uddanne sig alene for den nationaløkonomiske bundlinje – eller fordi de skal dannes til både menneske og arbejdsmarked? Fronterne var trukket hårdt op på den første debat, som Uddannelsesforbundet havde været med til at arrangere på årets Folkemøde.

15.06.2017
  • Uddannelsesbladet

Elevernes mentale trivsel er også skolens ansvar

Hvad gør en lærer, hvis en elev mistrives mentalt? Et nyt satspuljeprojekt på 12 produktions- og erhvervsskoler har været med til at udvikle værktøjer, der sætter lærerne bedre i stand til at spotte de elever, der kan være tæt på depression, angst og selvskadende adfærd, og vise dem, hvad de kan gøre.

14.06.2017
  • Vi mener

VEU-anbefalinger er utilstrækkelige

En ekspertgruppe fremlagde tirsdag sine bud på, hvordan vi får et mere sammenhængende og fleksibelt efter- og videreuddannelsessystem for voksne (VEU). Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan, er positiv overfor en række af anbefalingerne, men understreger væsentlige mangler.

13.06.2017
  • Vi mener

Manglende tid er den største belastning på jobbet

Lærerne oplever, at for lidt tid til at løse arbejdsopgaverne er det mest belastende, når de er på arbejde. Det viser Uddannelsesforbundets undersøgelse blandt medlemmerne.