Kontingentet består af forskellige dele, og størrelsen på beløbet varierer alt efter, hvor du er ansat, om du arbejder på deltid eller ej, og om du er i beskæftigelse eller er ledig.

I skemaet herunder kan du se en oversigt over kontingenternes størrelse.

Månedligt kontingent til Uddannelsesforbundet

Pr. 1. januar 2023

Ansættelsesområde
Pris

Erhvervsrettede uddannelser og AMU

 

 

Fuld tid

514 kr. + ca. 80 kr. til forening

   

Halv tid eller mindre

257 kr. + ca. 80 kr. til forening

Ledig                                   

257 kr. + ca. 80 kr. til forening

Folkeoplyser                                  

Uanset beskæftigelsesgrad  

299 kr. + 35 kr. til sektionen

  • FGU
  • VUC
  • Sprogcentre
  • Oplysningsforbund og daghøjskoler
  • Beskæftigelsesområdet
  • Ungdomsskoler mv.

Fuld tid

597 kr. + mellem 25 og 69 kr. til sektionen

Halv tid eller mindre

Mellem 299 kr. + mellem 25 og 69 kr. til sektionen

Ledig

Mellem 257 + mellem 25 og 69 kr. til sektionen

  Pris pr. kvartal

Særligt medlemskab

221 kr.
Læs mere om, hvordan dit kontingent er sammensat:
Erhvervsrettede uddannelser og AMU FGU, VUC, sprogcentre, oplysningsforbund og daghøjskoler, beskæftigelsesområdet, ungdomsskoler mv.

Kontingentsatser for fleksjobbere

Er du fleksjobber, er det antallet af timer, som du får løn for fra arbejdsgiver (løntimerne), der afgør kontingentets størrelse.

  • Hvis dine løntimer er på højst halvtid, betaler du kontingent for medlemmer ansat på halvtid eller mindre (se tabellen ovenfor)
  • Hvis dine løntimer er over halvtid, betaler du kontingent for medlemmer svarende til fuldtid (se tabellen ovenfor)

Er du indplaceret forkert, kan du melde dine ændringer til Uddannelsesforbundet ved at udfylde blanketten: Kontingentnedsættelse


Kontingentsatser for seniorer

Når du går på pension, kan du blive del af et fagligt fællesskab i Seniorgruppen. Det kræver, at du ikke arbejder, og at du blev medlem af forbundet, inden du gik på pension.

Tidligere
ansættelsesområde

Pris pr. kvartal

Erhvervsrettede uddannelser (DTL) 

158 kr.

Erhvervsrettede uddannelser (HL)

125 kr.

AMU (LVA)

 

Hvis du modtager mere pension end folkepension og ATP: 117,75 kr.

Hvis du kun modtager folkepension og ATP: 62,75 kr.

FGU, VUC, sprogcentre, oplysningsforbund og daghøjskoler, beskæftigelsesområdet, ungdomsskoler mv. (LVU)

Hvis du modtager mere pension end folkepension og ATP: 204 kr.

Hvis du kun modtager folkepension og ATP: 61,50 kr.