En fratrædelsesordning kan fx være relevant i forbindelse med nedskæringer på arbejdspladsen eller andre problemer.

I overenskomsten er der mulighed for at indgå aftale om frivillig fratrædelse i forbindelse med personalereduktioner.

I en aftale om frivillig fratrædelse kan indgå en fratrædelsesgodtgørelse. Det kan fx være en ekstraordinær indbetaling til pensionsordningen, fratrædelsesbeløb og tjenestefrihed med løn.

Hvis du ønsker nærmere oplysninger om fratrædelsesordninger, kan du tage kontakt til Uddannelsesforbundets sekretariat.