Bestyrelsen

Lotte Klein

Formand

Mob: 23114591

Rune Højstrup Søe

Næstformand

Mob: 27880685

Katja Weihrauch

Kasserer

Mob: 30281011

Ghita Christensen

Bestyrelsesmedlem

Mob: 26797394

Kim Kousgaard Jensen

Bestyrelsesmedlem

Mob: 60403566

Rikke Haugaard Belcher

Bestyrelsesmedlem

Mob: 24838349

 Værd at vide om VUC

Når du er ansat på VUC, er du med i Uddannelsesforbundets sektion for VUC-lærere. Sektionen har specifikke VUC-problemstillinger som omdrejningspunkt, og sektionsbestyrelsens medlemmer har deres daglige gang på VUC’er i hele landet. På den måde er sektionsbestyrelsen dit talerør såvel eksternt som internt i Uddannelsesforbundet. 

Læs om det her i folderen

Tilbage til fremtiden

Tilbage til fremtiden

VUC spiller en vigtig rolle i forhold til at opfylde de uddannelsespolitiske- og beskæftigelsespolitiske målsætninger der fremsættes af forskellige politiske flertal. Men hvordan skal VUC efter din mening udvikle sig? VUC sektionsbestyrelsen har lagt sidste hånd på et visionspapir om fremtidens VUC.
VUC - tilbage til fremtiden.

Foldere

Nyhedsbreve

Branding

Klik på billedet for at downloade.

Løn

Oversigt over lokal løndannelse ved VUC , 2. kvt. 2021 fra Lønoverblik

Forbundets arrangementer på dit område

+(__IndexType:arrangement OR __NodeTypeAlias:event) +(category:"forbundets møder" category:"kurser og konferencer" category:"møder" category:"tr-uddannelse" ) +(types:"VUC" ) 
+(__IndexType:arrangement OR __NodeTypeAlias:event) +(category:"forbundets møder" category:"kurser og konferencer" category:"møder" category:"tr-uddannelse" ) +(types:"VUC" ) 
  • Forbundets møder
  • Kurser og konferencer
  • Møder
  • TR-uddannelse