Politikker

Uddannelsesforbundets kongres og hovedbestyrelse har vedtaget en række politikker for arbejdet på forbundets områder.

AVU er med sit voksenpædagogiske læringsmiljø en uundværlig spiller i den nationale uddannelsesstrategi.

Uddannelsesforbundet arbejder for at påvirke OBU-ens rammer, fagligt didaktiske dimensioner og krav til ordblindeundervisernes kompetencer.

EUD-reformens intentioner om at tiltrække flere elever direkte fra 9. og 10 klasse.

Formålet med undervisningen i dansk som andetsprog fremgår af § 1 i Lov om dansk- uddannelse til voksne udlændinge m.fl.