Politikker

Uddannelsesforbundets kongres og hovedbestyrelse har vedtaget en række politikker for arbejdet på forbundets områder.

Dette notat har fokus på de justeringer eller reformtiltag, der er nødvendige for, at AVU kan løfte de mange udfordringer, som kendetegner hverdagen på VUC.

Uddannelsesforbundet arbejder for at påvirke OBU-ens rammer, fagligt didaktiske dimensioner og krav til ordblindeundervisernes kompetencer.

EUD-reformens intentioner om at tiltrække flere elever direkte fra 9. og 10 klasse.

Formålet med undervisningen i dansk som andetsprog fremgår af § 1 i Lov om dansk- uddannelse til voksne udlændinge m.fl.