Politikker

Uddannelsesforbundets kongres og hovedbestyrelse har vedtaget en række politikker for arbejdet på forbundets områder.

AVU er med sit voksenpædagogiske læringsmiljø en uundværlig spiller i den nationale uddannelsesstrategi.

Uddannelsesforbundet arbejder for at påvirke OBU-ens rammer, fagligt didaktiske dimensioner og krav til ordblindeundervisernes kompetencer.

EUD-reformens intentioner om at tiltrække flere elever direkte fra 9. og 10 klasse.

Formålet med undervisningen i dansk som andetsprog fremgår af § 1 i Lov om dansk- uddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Underviseren er den bedste app i den digitale omstilling

Dette politikpapir har fokus på daghøjskoler, undervisning hos oplysningsforbund og aftenskolerne.

Ifølge lovgivningen om særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse fra 2007 har alle unge, uanset funktionsniveau, ret til at tage en ungdomsuddannelse- også selvom de ikke kan leve op til kravene i det ordinære ungdomsuddannelsessystem.