Undersøgelsen på de kommunale arbejdspladser går i gang lige efter påske. På Uddannelsesforbundets område omfatter den ungdomsskolen og de kommunale sprogcentre.

I løbet af maj vil der komme en lignende proces på de statslige skoleformer, som er FGU, VUC og erhvervsskoler.

Din viden og dine erfaringer på ungdomsskoleområdet er vigtige for os, og der er to undersøgelser på vej, som du som tillidsrepræsentant skal være opmærksom på: 

  • Lokale erfaringer med implementering af arbejdstidsaftalen A20
  • Lærernes efter- og videreuddannelse

De lokale erfaringer

Uddannelsesforbundet og Danmarks Lærerforening har i regi af Lærernes Centralorganisation og i samarbejde med KL aftalt at indhente viden. Undersøgelserne udsendes af Epinion, og du kan læse om de to undersøgelser i det vedhæftede brev, som også er sendt til forvaltningschefen og lederen på din skole. 

Du vil modtage to korte spørgeskemaer: 

  • Et spørgeskema som du og forvaltningschefen besvarer sammen om samarbejdet på kommuneniveau
  • Et spørgeskema som du og din leder besvarer sammen om samarbejdet på skoleniveau

 Vi opfordrer dig til at være opsøgende og medvirke til at få svaret på undersøgelsen, så jeres lokale erfaringer indgår i undersøgelsens resultater.

Lærernes efter- og videreuddannelse

Ved OK21 blev det aftalt at indhente viden om lærernes og skolernes behov for efter- og videreuddannelse og viden om udviklingsspor. Det udspringer af et OK-krav, som ungdomsskolelærerne stillede, og du har en vigtig opgave i at støtte op om et godt og dækkende grundlag for de fremtidige drøftelser om efter-og videreuddannelse. 

Første del af undersøgelsen er spørgeskemaundersøgelser. Alle skolechefer, ungdomsskoleledere og op til 500 tilfældigt udvalgte ungdomsskolelærere får et spørgeskema fra Epinion i ugen efter påske.

Vi har brug for, at du opfordrer dine lærerkollegaer, din leder og forvaltningen til at besvare spørgeskemaet, så vi får et godt grundlag fra alle niveauer.