Søndag den 19. februar blev gennembrudsforliget indgået på det private arbejdsmarked for industriens områder. Der har gennem en årrække været tradition for, at industriforliget lægger den overordnede økonomiske ramme for de øvrige overenskomstfornyelser – som det også gør ved OK23.

Industriforliget er en minimallønsoverenskomst, og lønnen fastlægges derfor ikke i overenskomsten. Det sker ved lokale forhandlinger på den enkelte virksomhed.

I Uddannelsesforbundets overenskomster fastlægges langt størstedelen af lønnen i selve overenskomsterne, og de er derfor normallønsoverenskomster. Vi kan først for alvor komme i gang med OK23-forhandlinger, når der er et forlig på normallønsområdet. Her er det første område som hovedregel transportforliget. Vi forventer at kunne begynde forhandlingerne i begyndelsen af marts og forhåbentligt have resultater i løbet af marts måned.

Afstemning om OK23-resultatet forventer vi sker i de første uger af april.