På baggrund af konkrete sager, som er blevet behandlet i Uddannelsesforbundets sekretariat på det seneste, præciserer vi nedenfor tre bestemmelser om løntillæg, som du skal være opmærksom på som TR på sprogcenterområdet. Det gælder både, hvis du er TR på et kommunalt ejet sprogcenter eller et privat sprogcenter, der har lavet en kommunal tiltrædelsesaftale.

Undervisningstillæg for mange undervisningstimer

Ifølge overenskomstens § 5 stk. 2 har sproglærere ret til et tillæg, når de for et arbejdsår (også kaldet normperioden) planlægges til at have flere end 680 undervisningstimer. Tillægget udregnes på baggrund af det planlagte timeantal på et arbejdsår og skal udbetales månedligt i løbet af arbejdsåret. Satsen er 134,46 kroner pr. planlagt time (oktober 2022-niveau). 

Dette gælder forholdsmæssigt for deltidsansatte og for lærere, der tiltræder i løbet af arbejdsåret. 

Når arbejdsåret afsluttes, udbetales der yderligere tillæg, hvis læreren har arbejdet flere timer end de planlagte ved arbejdsårets begyndelse.   

Et eksempel på udregning af tillæg

Har en lærer på sin opgaveoversigt for arbejdsåret fået planlagt 750 undervisningstimer, er det 70 ekstra undervisningstimer.

Der skal i dette tilfælde udbetales 70 timer x 134,46 kroner (oktober 2022-niveau).

Beløbet skal fordeles på de 12 måneder i arbejdsåret.

Det giver 784,35 kroner pr. måned.

Hvis læreren har arbejdet ud over de ekstra 70 undervisningstimer, skal der ske en særlig udbetaling for dette timeantal.

Tillæg for flere arbejdssteder

Efter § 5 stk. 7 i overenskomsten skal der aftales et tillæg for at arbejde på flere arbejdssteder. Hvis lærere har tjeneste (for eksempel undervisning og møde) på flere arbejdssteder, har de ret til et funktionstillæg. Flere arbejdssteder er for eksempel, når læreren skal møde på flere forskellige afdelinger af sprogcenteret, eller når undervisningen er forlagt til virksomheder.

Tillæggets størrelse eller nærmere vilkår skal aftales mellem tillidsrepræsentanten og ledelsen, hvilket typisk sker ved den årlige lønforhandling.   

Tillæg for delt tjeneste som følge af A20

Efter stykke 1 i arbejdstidsaftalen A20 skal der udbetales et tillæg på 80,68 kroner (oktober 2022-niveau), hver gang arbejdstiden på en arbejdsdag er opdelt i tre dele (arbejde//ikke-arbejde//arbejde//ikke-arbejde//arbejde).

Efter stykke 2 i arbejdstidsaftalen A20 skal der udbetales tillæg for delt tjeneste, hvis tjenesten inklusiv de mellemliggende timer udgør mere end 11 timer (arbejde//ikke-arbejde//arbejde).

Tillægget er på 8,70 kroner pr. time (oktober 2022-niveau) og skal udbetales for den del af tjenesten, der ligger ud over 11 timer.