Mandag den 20. februar er der afsendt konfliktvarsler til de private arbejdsgivere, der er omfattet af overenskomstforhandlingerne for medlemmer af Uddannelsesforbundet i 2023. Det betyder ikke, at forhandlingerne er brudt sammen, men er blot en traditionel handling og en del af processen omkring overenskomstforhandlingerne. Skulle der ikke kunne opnås et OK23-resultat, eller stemmes resultatet ned af medlemmerne, så er der varslet konflikt over for arbejdsgiverne.

En eventuel konflikt vil kunne begynde i april måned.

Særlige regler for udmeldelse

I henhold til Uddannelsesforbundets vedtægter betyder afsendelse af konfliktvarsler, at der gælder særlige regler for udmeldelse af forbundet.
Læs mere her

Hvis en konflikt bliver en realitet, får de omfattede medlemmer støtte, og kontingentet ændres i en efterfølgende periode, så alle medlemmer af Uddannelsesforbundet er med til at dække konfliktudgifterne. Da der vil være tale om en lille konflikt for Uddannelsesforbundets medlemmer, vil de samlede udgifter blive yderst begrænsede og væsentlig lavere end ved lockouten i 2013.