De fleste af Uddannelsesforbundets overenskomster, der skal fornyes til den 1. marts 2023, er nu forhandlet færdige.

Der kunne ikke opnås enighed med A2B om en ny overenskomst på sprogskoleområdet. Vi afventer derfor det endelige mæglingsforslag, før vi kan beskrive vilkårene for ansatte hos A2B. Det forventer vi at kunne offentliggøre på mandag.

Overenskomsten for GLAD-fonden udløber først den 1. april og forhandles derfor separat fra de øvrige OK23-overenskomster.

Møde for berørte tillidsrepræsentanter 

Der indkaldes til møder med tillidsrepræsentanterne, som er berørt af OK23. Her vil resultaterne blive præsenteret, og der er mulighed for at stille spørgsmål.

Medlemmerne orienteres om resultaterne på mail.

Urafstemning i april

Når urafstemningen om resultatet åbner den 27. marts, vil stemmeberettigede medlemmer modtage en mail med et personligt link til afstemningen.

Der kan stemmes frem til den 11. april. 

Resultaterne og hovedbestyrelsens anbefalinger kan læses her