Der har tidligere været rift om pengene i Den Statslige Kompetencefond, hvor statsansatte lærere fra Uddannelsesforbundet og andre LC-organisationer kan søge om penge til efteruddannelse og kompetenceløft. Fonden fyldes op flere gange om året, og ofte har pengene været brugt et døgn efter, at der blev åbnet for en ny ansøgningsrunde.

Derfor ændrer man fra juni nu ansøgningsmetoden, så ansøgningerne bliver indsamlet over syv dage. Ansøgningssystemet genererer, når puljen lukker, en tilfældig rækkefølge for, hvilke ansøgninger, der bliver sagsbehandlet først.

Det betyder, at lederen ikke behøver at sidde klar til at godkende ansøgninger, til puljen åbner. Men det er vigtigt, at lederen godkender medarbejderens ansøgning i den periode, hvor puljen er åben for ansøgninger.

Det vil sige fra tirsdag den 6. juni 2023 kl. 10.00 til mandag den 12. juni 2023 kl. 23.59.

Kun to ansøgninger per medarbejder

En anden ændring er, at der maksimalt kan indsendes to ledergodkendte ansøgninger per medarbejder.

Vi anbefaler, at I drøfter i SU, hvordan jeres proces fremadrettet er på arbejdspladsen i forhold til den ændrede praksis i Den Statslige Kompetencefond.

Sagsbehandlingstiden er op til to måneder, fra puljen lukker. Det kan betyde, at der muligvis først er nyt om en ansøgning i sidste halvdel af august 2023, hvis der skal indhentes yderligere oplysninger.

Læs mere om den statslige kompetencefond