Hvis man er syg, er man syg og kan ikke pålægges at holde ferie. Dog kan der være undtagelser. Hvis en kollega er længerevarende sygemeldt og gerne selv vil holde ferie, er der visse krav, der skal opfyldes, for at det er muligt. Det kan for eksempel være, hvis ferie vurderes at have en sygdomslindrende effekt.

For at holde ferie som sygemeldt, skal der være indgået en aftale med arbejdsgiver og jobcenter. Når man holder ferie, bliver sygedagpengeudbetalingen til arbejdsgiver sat på pause i perioden, og den sygemeldte bruger af sin optjente ferie.

Er du TR for en kollega, der er længerevarende syg, kan det være en god ide, at du taler med vedkommende om, hvorvidt personen ønsker at holde sommerferie. Hvis det er tilfældet, så få aftalerne på plads i god tid inden ferien.

Få skriftligt svar fra jobcenteret

Hvis et langtidssygt medlem aftaler ferie med jobcentret, råder vi til, at medlemmet får en skriftlig tilkendegivelse fra jobcentret. Her skal start- og sluttidspunkt for ferien fremgå. Det skal også fremgå, at sygedagpengeudbetalingen genoptages efter ferieafholdelsen.