Det er her i første kvartal, der skal forhandles om den lokale lønpulje på daghøjskoler, oplysningsforbund, Job & Dansk og SPC Midt. Beløbet, der er at forhandle ud fra, fremgår af de enkelte overenskomster.

Tillæg kan aftales som varige tillæg, midlertidigt tillæg eller engangstillæg og gives for kvalifikationer, funktioner, der varetages på arbejdspladsen, eller for særlige indsatser. 

Sådan regner du beløbet til forhandling ud

  • Beløbet i overenskomsten er pr. årsværk i grundbeløb.
  • Den samlede lokale lønpulje udregnes ved først at gange beløbet med antallet af årsværk.
  • Herefter skal du finde værdien i nutidskroner ved at gange med omregningsfaktoren, der pt. er 1,137411.