Undersøgelsen på de kommunale arbejdspladser går i gang lige efter påske. Den omfatter på Uddannelsesforbundets område sprogcentre og ungdomsskoler. I løbet af maj vil der komme en lignende proces på de statslige skoleformer som er FGU, VUC og erhvervsskoler.

Som TR får du to spørgeskemaer

Uddannelsesforbundet og Danmarks Lærerforening har i regi af Lærernes Centralorganisation og i samarbejde med KL aftalt at indhente viden om implementering af arbejdstidsaftalen A20. Undersøgelserne udsendes af Epinion, og du kan læse om undersøgelsen i det vedhæftede brev, som også er sendt til forvaltningschefen og lederen på din arbejdsplads. 

Du vil modtage to korte spørgeskemaer: 

  • Et spørgeskema som du og forvaltningschefen besvarer sammen om samarbejdet på kommuneniveau
  • Et spørgeskema som du og din leder besvarer sammen om samarbejdet på skoleniveau

Jeres erfaringer er meget vigtige for os. Vi opfordrer dig derfor til at være opsøgende og medvirke til at få svaret på undersøgelsen, så jeres lokale erfaringer kommer til at indgå i undersøgelsens resultater.