På skoler, hvor normperioden følger skoleåret, er eller skal både lærere, TR’ere og ledere på mange skoler i gang med at udarbejde og diskutere opgaveoversigter for det kommende skoleår. I forbindelse med at skoleåret slutter, skal du som TR også være opmærksom på, at den præsterede arbejdstid i det skoleår, der snart skal afsluttes opgøres korrekt. 

Til at besvare de hyppigst stillede spørgsmål i forhold til opgaveoversigt og opgørelse af arbejdstid, har KL og LC i fællesskab udarbejdet to FAQer (Frequently Asked Questions) som du kan bruge. Du kan finde disse spørgsmål og svar i TR-håndbogen under emnet A20 i værktøjsboksen.
Se mere her