Uddannelsesforbundet har nu fået bekræftet vores fortolkning af reglerne for lønindplacering af lærere på FGU. En faglærer skal have gennemført en relevant erhvervsuddannelse for at undervise i et fagligt tema på FGU. Den anciennitet, læreren har på baggrund af erhvervsuddannelsen, tæller med ved lønindplaceringen på FGU. Det er blevet afklaret i forbindelse med en konkret sag om lønindplacering, hvor Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har bekræftet, at dette gælder.  

Sagen handler om en faglærer på Omsorg og sundhed – Ældre. Ved ansættelsen blev vedkommende af ledelsen tillagt to års anciennitet i forhold til lønindplacering. Det skete på baggrund af lærerens erfaring fra ungepsykiatrien. Ledelsen vurderede ikke, at den pågældendes erfaringer fra arbejdet som social- og sundhedshjælper på ældreområdet var relevant.

I den konkrete sag har Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og ledelsen nu accepteret, at den pågældende faglærer skal have tillagt lønanciennitet for ansættelser på baggrund af uddannelsen som social- og sundhedshjælper. Det medfører en betydelig efterbetaling til det pågældende medlem.  

Flere sager af samme karakter

I forbindelse med sagen har vi erfaret, at flere FGU-institutioner har lignende sager. Vi opfordrer derfor til, at du som tillidsrepræsentant ved FGU får undersøgt lønancienniteten for nyansatte kolleger.  

Brug din kontaktkonsulent, hvis du har spørgsmål om lønanciennitet.   

Lov og overenskomst for FGU skal spille sammen

Det fremgår af loven om FGU, at den, der varetager undervisning inden for et fagligt tema, skal have gennemført en erhvervsuddannelse i et fag inden for det faglige tema, som vedkommende underviser i, eller have tilsvarende kvalifikationer og praktisk erfaring.  

I fællesoverenskomstens § 4 stk. 2 fremgår det, at ved ansættelser, hvor der forudsættes en afsluttet uddannelse, fastsætter ansættelsesmyndigheden lønancienniteten på grundlag af det tidsrum, den pågældende har være beskæftiget med arbejde betinget af uddannelsen. Dog tidligst fra det tidspunkt, hvor uddannelsen er afsluttet.