Hvis det ikke allerede er sket, så er det i august, at du som TR skal sikre, at dine kolleger får opgjort deres overtid fra den normperiode, som sluttede i juli.

For lærere på fuld tid er overtid det antal timer, som overstiger 1924 timer i arbejdstidsopgørelsen. Overtiden skal enten udbetales eller afspadseres med et tillæg på 50 procent.       

Læs reglerne for ansatte i stat og kommuner

Det er en god ide at orientere medlemmerne og eventuelt ledelsen herom, så opgørelsen sker og overtid udbetales korrekt. Du kan læse bestemmelserne om opgørelse af præsteret arbejdstid i arbejdstidsaftalerne for henholdsvis kommunerne og staten. Du kan finde dem på vores hjemmeside.

På Uddannelsesforbundets private område gælder lidt andre regler. Opgørelse af arbejdstid er også her vigtig. Reglerne finder du i den overenskomst, som gælder din skole.

Nye arbejdstidsaftaler kræver kvartal-opgørelser

Både de nye arbejdstidsaftaler i kommunerne og i staten har et krav om en opgørelse af præsteret arbejdstid ved udgangen af hver tredje måned. Opgørelsen udleveres af ledelsen til den enkelte lærer. På den måde kan læreren følge med og være sikker på hvor mange timer, der løbende er præsteret. Dermed bliver den endelige opgørelse ved normperiodens afslutning også ofte mere præcis.

Læs reglerne i den statslige og kommunale arbejdstidsaftale