Den reviderede SU-aftale med resultaterne fra OK21 for de statslige arbejdspladser er nu endelig og offentliggjort. 

Som en del af forhandlingsresultatet blev processen omkring genudbud indføjet i SU-aftalens §3, stk. 2 nr. 4, så der nu står:

”I samarbejdsudvalget skal ledelsen informere om: Forventede beslutninger vedr. udbud, genudbud og udlicitering.

Information skal gives så tidligt og med et så passende indhold, at der kan gennemføres en grundig drøftelse i samarbejdsudvalget, således at medarbejdernes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens endelige beslutning.”

Fokus på opgaverne SU

Det er også blevet præciseret, hvad der ligger i de opgaver, samarbejdsudvalg har som følge af andre aftaler og EU-direktiver i§5, stk. 3, hvilke er:

  • Kompetenceudvikling

  • Forskelsbehandling

  • Ligebehandling

  • Medarbejdertilfredshed

  • Arbejdsrelateret stress

  • Krænkende handlinger