Processen frem mod de krav, der stilles ved overenskomstforhandlingen begynder i februar måned 2023, hvor hovedbestyrelsen har den første drøftelse baseret blandt andet på information fra den medlemsundersøgelse, vi er i gang med.

I løbet af foråret vil der være en proces med lokale drøftelser af overenskomsttemaer og de endelige overenskomstkrav udtages på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i september 2023. 

Der vil løbende ske opdateringer angående overenskomstfornyelser på siden her