Når du er TR, er din arbejdsgiver forpligtet til at stille IT-udstyr til rådighed til dit TR-arbejde. Det er fastsat i den kommunale MED-aftale.

Men hvem har ansvaret i forhold til de personoplysninger, TR behandler? Den problemstilling har fagforeninger drøftet med både arbejdsgivere og Datatilsynet hen over de seneste år.

Nu er Kommunernes Landsforening og fagforeningerne i Forhandlingsfællesskabet blevet enige om en standardaftale. Den omfatter dermed også Uddannelsesforbundets tillidsrepræsentanter i kommunerne.

Hver kommuner skal underskrive aftalen

Den enkelte kommune skal underskrive aftalen, før den er gældende. Det opfordrer både KL og Forhandlingsfællesskabet til, og det er de fleste kommuner i fuld gang med.

Aftalen præciserer blandt andet følgende:

  • Arbejdsgiveren er dataansvarlig for opbevaringen af de personoplysninger, du som TR gemmer. Det betyder, at arbejdsgiveren er ansvarlig for sikkerheden, og at du som TR skal følge arbejdsgiverens anvisninger på det punkt (for eksempel hvor må du gemme, og hvor kompleks skal adgangskoden være).
  • Fagforeningen (i dit tilfælde Uddannelsesforbundet) er dataansvarlig for den øvrige behandling. Blandt andet at der er et gyldigt formål og grundlag for, at du som TR behandler oplysningerne.
  • Arbejdsgiveren skal yde den nødvendige tekniske bistand for at sikre håndtering af de registreredes rettigheder og sikre fortrolighed omkring de registreredes personoplysninger.
  • Arbejdsgiveren må kun tilgå de personoplysninger, som behandles af TR, hvis særlige IT-sikkerhedsmæssige forhold kræver det. Og arbejdsgiveren skal give fagforeningen besked, hvis det sker.

Benyt særlig GDPR-mail fra forbundet

Udover at underskrive aftalen skal kommunen indhente kontaktoplysninger på de fagforeninger, der har TR’er på kommunens arbejdspladser. Det er mange kommuner derfor i gang med netop nu.

Får du som TR en henvendelse fra din kommune om kontaktoplysninger til aftalen, er det vigtigt, at kommunen får de korrekte oplysninger.

I tilfælde af sikkerhedsbrud skal kommunen kunne kontakte Uddannelsesforbundet hurtigst muligt, også hvis det sker i ferier og weekender. Derfor har sekretariatet oprettet en særlig mailadresse til formålet: gdpr@uddannelsesforbundet.dk

Beder din kommune dig om Uddannelsesforbundets kontaktoplysninger, er du velkommen til at videregive mailadressen. Du kan også blot videresende kommunens anmodning til sekretariatet, så sørger sekretariatet for, at kommunen får de nødvendige oplysninger.

Se hele aftalen om GDPR

Du kan se hele aftalen i TR-håndbogen
(Vælg dit ansættelsesområde og derefter emnet persondata). Her finder du også Uddannelsesforbundets instruks til, hvordan du skal behandle personoplysninger som TR.