Hver tredje måned skal alle lærere, som er omfattet af de nye arbejdstidsaftaler på de kommunale og statslige områder have en opgørelse over deres samlede præsterede arbejdstid.

Det er ledelsen, som har ansvaret for, at læreren får opgørelsen. Opgørelsen viser kvartal efter kvartal, hvor mange arbejdstimer, læreren har leveret. Når normperioden er afsluttet, opgøres arbejdstiden med henblik på om der er overtid, som udløser afspadsering eller udbetaling på 50 procent for lærere på Uddannelsesforbundets områder.

Lærere arbejder også af til hjemmefra med blandt andet forberedelse af undervisningen. Her har TR sammen med ledelsen et særligt ansvar og skal aftale, hvordan hjemmearbejdet opgøres korrekt.

Du kan finde bestemmelsen i arbejdstidsaftalens §14, hvor det fremgår, hvordan lærernes selvtilrettelagte arbejdstid skal opgøres. TR skal afklare dette spørgsmål med ledelsen.

Læs mere

Mind medlemmerne om arbejdstidsopgørelsen.

Uddannelsesbladet har udarbejdet en kort artikel om, hvad medlemmerne skal huske på, når de skal opgøre deres arbejdstid. Del evt. artiklen med dine kolleger.
Du finder artiklen her