De delegerede på Uddannelsesforbundets kongres i 2020 blev gjort bekendt med, at den dalende aktivitet på forbundets overenskomstområder havde sat sig i lavere medlemstal. Derfor havde forbundets hovedbestyrelse besluttet at skære i en række udgifter, så der kom balance mellem indtægter og udgifter.

Kongressen besluttede på hovedbestyrelsens indstilling blandt andet at nedsætte de politiske honorarer, antallet af delegerede til næste kongres og antallet af repræsentantskabsmøder. 

Desuden blev de delegerede på kongressen informeret om, at der ville blive gennemført en række besparelser på de politiske frikøb, forbundets medlemskaber af forskellige sammenslutninger, mødeaktiviteter, og at det ville blive nødvendigt også at skære på personalekontoen.

Færre møder og flere digitale aktiviteter
- Alle tilpasninger er nu besluttet og sat i gang. For hovedbestyrelsen har det været vigtigt, at I som TR’ere stadig får samme gode service og sparring i forbundet som hidtil, men at hovedbestyrelsesmedlemmerne i højere grad kommer til at forestå medlemslister og konferencearbejdet, siger formand Hanne Pontoppidan.

-  Desuden vil vi forsøge fremadrettet at afholde endagsarrangementer på skoler fremfor på kursussteder. Coronaperioden har også vist, at nogle af vore aktiviteter med fordel kan afvikles digitalt fremfor fysisk. Hovedbestyrelsen er meget opmærksom på, at det kun skal ske, der hvor det giver indholdsmæssig mening, siger formanden.

Have fat i de nye medlemmer
Som kongressen blev informeret om, skyldes den økonomiske situation, at antallet af medlemmer i Uddannelsesforbundet de sidste år er faldet med cirka 10 procent blandt andet på grund af fyringer blandt lærere, som underviser i dansk som andet sprog og på erhvervsskoleområdet. Medlemmerne får som regel hurtigt arbejde igen, men ofte udenfor Uddannelsesforbundets overenskomstområder.

- Men vi ved, at der fortsat er lærere og vejledere på en række skoler og uddannelsessteder, som ikke medlem af Uddannelsesforbundet. Derfor har vi behov for, at alle tillidsvalgte er med til at sikre, at de kan blive meldt ind i Uddannelsesforbundet, så vi fortsat kan have et stærkt fællesskab, der kan opnå gode resultater lokalt og centralt. Jo højere organisationsprocenten er på den enkelte arbejdsplads, jo bedre er forhandlingspositionen, og det giver os også musklerne til at have et stærkt forbund at trække på, siger formand Hanne Pontoppidan.