Der er netop gennemført et introforløb for alle nyvalgte TR'ere og et forløb om TR's håndtering af sygefravær hos medlemmer på arbejdspladsen virtuelt. Sådan bliver det hele foråret for samtlige TR-aktiviteter.

I marts tilbyder vi til en gruppe af tillidsrepræsentanter et uddannelsesforløb om forhandling. Her er kommer der fokus på lokale lønforhandlinger og løsninger af konflikter på arbejdspladsen.

Også tema-kurset for alle tillidsrepræsentanter i Uddannelsesforbundet, som normalt holdes i Svendborg, er på grund af corona-situationen rykket online. 

Du vil løbende blive inviteret til en række af arrangementerne pr. mail.

Hold dig orienteret på hjemmesiden under arrangementer