Det nye timecirkulære er en konsekvens af en langvarig kamp, hvor Uddannelsesforbundet og LC har påpeget og ført sager om, at særligt de tekniske timelærere har været udsat for en lovstridig forskelsbehandling, blandt andet fordi de ikke har fået pension.

Cirkulæret erstatter det hidtidige cirkulære for kvotatimelærere. Blandt de væsentligste ændringer er, at hovedparten af tekniske timelærere nu også får pension. Det kun været tilfældet i det hidtidige cirkulære for de merkantile lærere. Derudover indplaceres man nu løntrinsmæssigt på samme måde som fastansatte. Hidtil har løntrin 5 været det højeste trin, som man kunne indplaceres på. Som hidtil er det fortsat muligt at forhandle lokalt aftalte tillæg til lærerne.

De fleste opgaver ligner fastansattes

I cirkulæret sondres der mellem to kategorier af timelærere. Man skelner mellem, om timelærere udfører arbejde, der ikke er sammenligneligt med de fastansattes opgaver, eller om timelærerens arbejdsopgaver er sammenlignelige.

Efter Uddannelsesforbundets opfattelse udfører langt den største del af timelærerne sammenligneligt arbejde. Denne gruppe får som nævnt pension og andre vilkår, der svarer til de fastansattes. Den anden gruppe, der ikke udfører sammenlignelige opgaver, får ikke pension, ligesom andre vilkår er ringere.

Uddannelsesforbundet opfordrer tillidsrepræsentanterne til, at  bruge sagen i det organisatoriske arbejde i forhold til hvervning af u- eller fejlorganiserede timelærere. Uddannelsesforbundet er den relevante organisation – også for timelærerne!  

Ministeriet har oplyst, at de udsender en vejledning ift. cirkulæret efter sommerferien. Se det nye cirkulære