Fra nogle skoler får vi i Uddannelsesforbundets sekretariat meldinger om, at det har været svært at gennemføre samarbejdssporet med ledelsen. Det sker, til trods for at de centrale arbejdsgivere og Uddannelsesforbundet samt LC er enige om, at det er fundamentet for at udfylde rammerne i de nye arbejdstidsaftaler. 

Den ny arbejdstidsaftale har det forpligtende lokale samarbejde mellem ledelse, TR og lærere som sit udgangspunkt. Begge parter er forpligtet til at arbejde for en god lokal implementering af de nye bestemmelser. Alligevel viser processen sig nogle steder at være svær.

Kontakt den konsulent som har skolen

I en situation, hvor TR har været aktiv med lokale initiativer i forhold til samarbejdssporet og søgt samarbejdet med ledelsen i den proces, men alligevel oplever at det er svært at nå i mål, er det bedste råd at søge rådgivning i forbundet. Det skal ske hos den konsulent i sekretariatet, som TR i forvejen har som kontaktperson i arbejdet med om forholdene på skolen. 

Tilsvarende gælder, hvis der lokalt er tvivl i forhold til arbejdstidsaftalens regler om for eksempel opgaveoversigten. Sekretariatet har fået tilbagemelding på, at opgaveoversigterne ikke er udleveret til tiden.

Søg også rådgivning, hvis det handler om andre dele af de centrale arbejdstidsaftaler, hvor der er usikkerhed eller uenighed med ledelsen. Det kan for eksempel være korrekt opgørelse af arbejdstid eller 60-års-ordningen. 

Kontakt altid sekretariatet for rådgivning.