Overenskomst er blevet fornyet med de ændringer, der blev aftalt ved de private overenskomstforhandlinger sidste år. Overenskomsten blev omfattet af forligsmandens mæglingsskitse. Det betyder, at ændringerne ikke er nogle Uddannelsesforbundet direkte har forhandlet med A2B, men ændringer der generelt er aftalt ved de private overenskomstforhandlinger. 

Hovedelementerne i fornyelsen er
  • Lønnen stiger 1. marts 2021 og igen 1. marts 2022 med ca. 500 kroner
  • Der indføres en særlig opsparing, hvor der i 2020 optjenes 1 procent af den ferieberettigede løn, i 2021 stiger det til 2 procent og i 2022 til 3 procent af den ferieberettigede løn
  • Der indføres ret til fri på barnets 2. sygedag (dog uden løn)
  • Ret til yderligere 3 ugers forældreorlov til fædre/medmødre oveni den ret, der gælder allerede

Når Uddannelsesforbundet har fået underskrevet overenskomsten, bliver den sendt ud til alle medlemmer omfattet af aftalen.