Regeringen har en opfordring til uddannelsesinstitutionerne på statens område. Den lægger op til, at der oprettes en whistleblower-ordninger på statslige arbejdspladser – og altså også på uddannelsesintuitionerne.

Det har blandt andet mundet ud en fælles vejledning for statslige arbejdspladser for, hvordan problematikkerne kan håndteres lokalt.

Det sker efter at regeringen i slutningen af 2020 kom række initiativer, der skal bremse seksuel chikane. Et af initiativerne er rettet mod undervisningsinstitutionerne. Initiativet er en opfordring til, at uddannelsesinstitutioner opretter whistleblower-ordninger, hvor elever og kursister kan gøre opmærksom på tilfælde af seksuel chikane på uddannelsesinstitutionen og få råd og vejledning til at håndtere deres situation. 

Virtuelle dialogmøder på vej

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet arrangerer i november dialogmøder om problematikken, hvor de der skal ske en udvikling af erfaringer og får afklaret om der er brug for yderligere information og afklaring lokalt. 

Der afholdes et tilsvarende møde for erhvervsuddannelses- og AMU-området tirsdag d. 9. november 2021. 

Møderne finder sted på Skype for Business. De enkelte uddannelsessteder bliver inviteret til at deltage cirka i uge 41.